DIE STIP AAN DE HORIZON…

Als Burgemeester van Buiten wil ik kinderen en volwassenen verbinden met de natuur. Dat doe ik via speelse, laagdrempelige concepten, workshops en events. Daarnaast help ik bedrijven anders te kijken naar hun bestaande natuurbelevingsaanbod. Op deze manier hoop ik de wereld een pietsie mooier te maken.


Visie

Een van de manieren om mens en natuur met elkaar te verbinden is via vernieuwende educatieprogramma’s en concepten. Standaard verwerk ik hierin drie elementen:

– beleving (hart)
– kennis (hoofd)
– gedrag of handelen (handen)

Met de Burgemeester van Buiten leg ik de nadruk op het element ‘hart’.

Ik ben er namelijk van overtuigd dat leren over de natuur vooral gaat via ‘zelf doen’, beleven en verwonderen. Met mijn educatieprogramma’s richt ik mij [veelal] op kinderen tussen 4 en 12 jaar. Kinderen hebben recht op een groene omgeving waar ze spelenderwijs de natuur kunnen ontdekken. Deze verbondenheid met de natuur is een voorwaarde om natuur en landschap ook in de toekomst te kunnen beschermen en te behouden.

In al mijn projecten en programma’s zoek ik met de Burgemeester van Buiten de samenwerking met andere partijen. Dat zijn bijvoorbeeld overheden, bedrijven, lokale bevolking en creatieve ondernemers. Dit is van wezenlijk belang voor het creëren van nieuwe ideeën en concepten.