DIE STIP AAN DE HORIZON…

Ons conceptbudo wil kinderen en volwassenen verbinden met de natuur. Dat doen we via speelse, laagdrempelige concepten, workshops en events. Daarnaast helpen we andere bedrijven anders te kijken naar hun bestaande natuurbelevingsaanbod. Op deze manier maken we samen de wereld een pietsie mooier.


Visie

Een van de manieren om mens en natuur met elkaar te verbinden is via vernieuwende educatieprogramma’s en concepten. Standaard verwerken we hierin drie elementen:

– beleving (hart)
– kennis (hoofd)
– gedrag of handelen (handen)

Met de Burgemeester van Buiten leggen wij de nadruk op het element ‘handen’.

We zijn er namelijk van overtuigd dat leren over de natuur vooral gaat via ‘zelf doen’. Met de educatieprogramma’s richten wij ons [veelal] op kinderen tussen 4 en 12 jaar. Kinderen hebben recht op een groene omgeving waar ze spelenderwijs de natuur kunnen ontdekken. Deze verbondenheid met de natuur is een voorwaarde om natuur en landschap ook in de toekomst te kunnen beschermen en te behouden.

Voor al onze projecten en programma’s zoeken we waar mogelijk naar samenwerkingen met andere partijen. Dat zijn bijvoorbeeld overheden, bedrijven, lokale bevolking en creatieve ondernemers. Dit is van wezenlijk belang voor het creëren van nieuwe ideeën en concepten.